YEDW
Found­ation

YEDW Foundation

De stichting YEDW Foundation (RSIN 818611480)  is opgericht ter nagedachtenis aan Yvonne Essens-de Waij. Zij overleed in 2016 aan kanker. De Foundation zet zich in voor de financiering van onderzoek naar longkanker dan wel andere soorten kanker met een estimated Glomerular Filtration Rate (eGFR-) mutatie. Het onderzoek dient gericht te zijn op aanknopingspunten voor de ontwikkeling van estimated Glomerular Filtration Rate-remmers, om nieuwe remmers hiervan te identificeren, te ontwikkelen en te testen dan wel de verbetering van reeds bestaande remmers. Voorts heeft de stichting ten doel al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

Van alle notariële akten die bij MDW Notareas & Estateplanning gepasseerd worden, wordt per akte één euro gedoneerd aan de YEDW Foundation. Wilt u een donatie doen aan de YEDW Foundation? Dat kan op rekeningnummer NL97ABNA0455932182 ten name van stichting YEDW Foundation te Arnhem en wordt enorm gewaardeerd.

De YEDW foundation organiseert jaarlijks activiteiten om de Foundation onder de aandacht te brengen en geld in te zamelen. Het vermogen van de foundation bedraagt thans EUR 13.500 en zal dit jaar worden overhandigd aan een project/onderzoek dat in overeenstemming is met de doelstelling van de foundation.

Bestuur

Mr Mireille de Waij – voorzitter
Drs Ginette Beets – secretaris
Mr Marry Buijsrogge – penningmeester
Tamara Brink-Tjintjelaar
Juliette de Waij
Mirte van Eeten

Documenten

Statuten

Beleidsplan

Verantwoording

Wij hebben een vacature!
Van woensdagmiddag 12 juni 16.00u tot en met vrijdag 14 juni zijn wij gesloten.

Heb je vragen? Bel of mail ons dan.