Privacyverklaring

Deze verklaring geeft informatie over hoe ons kantoor omgaat met persoonsgegevens die in het
kader van de werkzaamheden en dienstverlening worden verwerkt.

Onze contactgegevens

Naam kantoor: MDW Notareas & Estateplanning
Adres: Kroonpark 2
Postcode / Plaats: 6831 GV Arnhem
Contactpersoon: Mireille de Waij
e-mailadres: mireille@notareas.nl
Onze dienstverlening

Ons kantoor vraagt uw persoonsgegevens alleen op voor de volgende doelen:
1.  het uitvoeren van opdrachten voor advies of andere diensten;
2.  om te voldoen aan wettelijke taken en verplichtingen; of
3.  voor de doelen waar u specifiek toestemming voor heeft gegeven.
Uw gegevens worden niet zonder uw toestemming voor andere doelen verwerkt.

Wij hebben een vacature! Klik op de link om deze te bekijken.
https://www.vacaturebanknotariaat.nl/index.php/page/customers_ext/bb/1/command/detail/vid/6914704/temp/0
Op donderdag 9 mei en vrijdag 10 mei zijn wij gesloten.

Heb je vragen? Bel of mail ons dan.