Privacyverklaring

Deze verklaring geeft informatie over hoe ons kantoor omgaat met persoonsgegevens die in het
kader van de werkzaamheden en dienstverlening worden verwerkt.

Onze contactgegevens

Naam kantoor: MDW Notareas & Estateplanning
Adres: Kroonpark 2
Postcode / Plaats: 6831 GV Arnhem
Contactpersoon: Mireille de Waij
e-mailadres: mireille@notareas.nl
Onze dienstverlening

Ons kantoor vraagt uw persoonsgegevens alleen op voor de volgende doelen:
1.  het uitvoeren van opdrachten voor advies of andere diensten;
2.  om te voldoen aan wettelijke taken en verplichtingen; of
3.  voor de doelen waar u specifiek toestemming voor heeft gegeven.
Uw gegevens worden niet zonder uw toestemming voor andere doelen verwerkt.

Wij hebben een vacature!
Van woensdagmiddag 12 juni 16.00u tot en met vrijdag 14 juni zijn wij gesloten.

Heb je vragen? Bel of mail ons dan.