Familie­recht

Wat kunnen we voor je doen?

Als je gaat trouwen wordt vaak de vraag gesteld of je “op huwelijkswaarden” gaat trouwen. Zulks in tegenstelling tot “in gemeenschap van goederen”. Tot 2018 betekende “in gemeenschap van goederen” dat alles van jullie samen zou worden na het ja-woord. Dat is nu niet meer zo. Het vermogen dat je voor je huwelijk had, blijft van jouzelf. Wat je beiden verdient tijdens huwelijk, wordt van jullie samen.

Past dit bij jullie, dan is het wel slim om een notariële boedelbeschrijving te maken van hetgeen van jou is voordat je trouwt. In geval van scheiding kun je daarop terugvallen. Notariële akten blijven immers eeuwig bewaard.

Heb je een eigen onderneming? Moeten jullie vermogens gescheiden blijven of juist gezamenlijk eigendom worden? Dan moet je huwelijksvoorwaarden maken. Hierbij kunnen wij helpen. Download hier de vragenlijst en maak een afspraak. Met de beantwoording ervan wordt het meer duidelijk wat de voorwaarden voor jullie huwelijk zullen worden.

Neem de ingevulde vragenlijst mee naar de afspraak. We bespreken dan de inhoud van de huwelijksvoorwaarden. De huwelijksvoorwaarden moeten getekend worden voor het huwelijk.

P.S. Hetgeen voor huwelijksvoorwaarden geldt, geldt ook voor een geregistreerd partnerschap.

Als je gaat samenwonen is het aan te raden een aantal afspraken vast te leggen in een samenlevingsovereenkomst. Je kunt hierin bijvoorbeeld regelen welke inboedelgoederen van wie zijn. Maar ook hoe je de kosten van de huishouding gaat verdelen. Daarnaast vragen veel pensioenmaatschappijen een notariële samenlevingsovereenkomst voor het nabestaandenpensioen.

Houdt er rekening mee dat samenwoners niet van elkaar erven. Met andere woorden, testamenten zijn noodzakelijk naast een samenlevingsovereenkomst. Alleen op die manier kun je van elkaar erven.

Maak een afspraak en samen bespreken we de inhoud van jullie samenlevingsovereenkomst en testamenten.

Hoewel je onder bepaalde voorwaarden kunt scheiden bij de notaris, biedt ons kantoor die service niet. Wel hebben wij een strategische alliantie met advocatenkantoor Buijsrogge. Het advocatenkantoor is op hetzelfde adres gevestigd. U kunt mr Marry Buijsrogge bellen voor een gesprek.

Vergeet u niet uw testament te wijzigen? Totdat u gescheiden bent is uw echtgenoot/partner uw erfgenaam.

Zoveel mensen zoveel wensen. Er is geen standaard testament. Wel standaard erfrecht. Als je getrouwd bent, gaat alles naar de langstlevende echtgenoot. Ook als het je tweede of derde echtgenoot is.

Als je een testament wilt maken, maak dan een afspraak met ons. Wij zullen de mogelijkheden met je doornemen en kijken welke vorm het beste bij je wensen past. Er is wel een aantal zaken waar je vooraf over na zou kunnen denken, te weten:

  • Wie wil je tot voogd over de kinderen benoemen?
  • Wil je een bewindvoerder benoemen die het vermogen van je kinderen beheert tot ze bijvoorbeeld 25 jaar zijn?
  • Als jij en je gezin gelijktijdig overlijden, wie moet dan je vermogen erven?
  • Wil je iemand benoemen die de nalatenschap afwikkelt, een executeur?
  • Zijn er goederen die naar bepaalde mensen moeten vererven?
  • Hoe wil je je online nalatenschap regelen? Daarvoor kun je bij ons een digitale kluis openen.

Als je bij ons een testament op hebt laten stellen, nemen we na 5 jaar contact met je op om samen te bekijken of de inhoud nog voldoet aan je wensen. Het kan zijn dat er veranderingen in de persoonlijke sfeer geweest zijn, maar het kan ook zo zijn dat er een wetswijziging geweest is die aanpassing nodig maakt.

Als je een testament door een andere notaris op hebt laten maken kun je deze ook laten beoordelen. Samen bekijken we of de inhoud nog steeds voldoet aan jouw wensen en de geldende wetgeving.

Voor de periode dat je om welke reden dan ook en al dan niet tijdelijk, niet meer zelf je beslissingen kunt nemen, is het goed om na te denken over wie het dan van je over kan en mag nemen.

Op het gebied van medische beslissingen, maar ook op financieel en/of zakelijk gebied kun je iemand, die je vertrouwt, volmacht geven om die beslissingen te nemen. Tijdens een gesprek bekijken we wat je wilt en wie je vertrouwt. Wij maken de algehele volmacht voor je op en schrijven die na ondertekening in in het centraal levenstestamentenregister zodat duidelijk is wie jou mag en kan vertegenwoordigen op het moment dat jij het zelf niet (meer) kunt.

Er is wel een aantal zaken waar je vooraf over na zou kunnen denken, te weten:

  • Wie wil je tot algemeen gevolmachtigde(n) benoemen?
  • Wie wil je tot medisch gevolmachtigde(n) benoemen?
  • Als je een onderneming hebt, wie wil je tot zakelijke gevolmachtigde(n) benoemen?
  • Wil je een behandelverbod en/of euthanasieverzoek opnemen?

Vragenlijst huwelijksvoorwaarden

Wij hebben een vacature! Klik op onze vacature pagina om deze te bekijken.
 

Heb je vragen? Bel of mail ons dan.