Voogdij en bewind

Vooral voor mensen met kinderen jonger dan 18 jaar is het van essentieel belang een testament te maken. Hierin kan namelijk ook geregeld worden naar wie de kinderen gaan wanneer u beiden overlijdt met achterlating van uw minderjarige kinderen (dat is de voogdij). Daarnaast is het de vraag of uw kinderen bij het bereiken van de leeftijd van 18 jaar financieel volwassen zijn. Wanneer u van mening bent dat dat niet het geval is, verdient het aanbeveling een bewindvoerder te benoemen in het testament. Een bewindvoerder beheert de financiën van uw kind(eren) tot een door u gekozen leeftijd. Vanaf het moment dat de kinderen 18 jaar zijn, moet de bewindvoerder wel jaarlijks met hen in overleg. Ook kunnen de kinderen de bewindvoerder verzoeken om bij te dragen in bepaalde kosten.