UW TESTAMENT

Welk testament voor u het meest geschikt is hangt af van een aantal factoren zoals uw wensen, uw familiesamenstelling, uw vermogen, of u een onderneming heeft en bijvoorbeeld uw leeftijd. De juiste vorm van het testament kunnen wij alleen bepalen nadat wij uw gezinssituatie en wensen in kaart hebben gebracht.

Is het een aantal jaren geleden dat u een testament heeft gemaakt of heeft u misschien geen testament? Maak een afspraak en in een eerste gratis en vrijblijvend gesprek kunnen wij samen met u bepalen wat de inhoud van uw testament moet worden.

TESTAMENTEN

Vraag een echtpaar wat  voor testament ze hebben. Het antwoord zal bijna altijd zijn:”een langstlevende testament”. Als je verder vraagt naar welk langstlevende testament ze dan hebben, omdat er meerdere soorten zijn, dan moeten ze bijna altijd het antwoord schuldig blijven. Met andere woorden: voor de meeste mensen is het volstrekt onduidelijk wat voor testament ze hebben.

Hier volgt een kort overzicht van een aantal langstlevende testamenten.

Wettelijke verdeling
In een testament kan het wettelijk erfrecht worden bevestigd. Aanpassing aan de wensen van de testateurs is in beginsel mogelijk. Via de wettelijke verdeling wordt de langstlevende automatisch enig eigenaar van de nalatenschap

Quasi wettelijke verdeling
Omdat de wettelijke verdeling niet erg flexibel is, is er in de praktijk een testament gemaakt dat weliswaar gebaseerd is op de wet, maar waarbij de nadelen van de wettelijke verdeling worden opgeheven en fiscale voordelen kunnen worden behaald. Ook bij dit testament wordt de langstlevende enig eigenaar.

Ouderlijke boedelverdeling.
Testamentvorm dat alleen voor 2003 gemaakt kon worden. Dit testament heeft model gestaan voor onze huidige wettelijke regeling. Via dit testament wordt de langstlevende enig eigenaar van de nalatenschap.

Vruchtgebruik
Via een vruchtgebruiktestament krijgt de langstlevende alleen de inkomsten van de nalatenschap en niet de eigendom. Veelal is dan ook de medewerking van de kinderen nodig wanneer er dingen geregeld moeten worden. Met name de vruchtgebruiktestamenten van voor 1992 beperken de zelfstandigheid van de langstlevende aanzienlijk.

Tweetrapstestament (door ons genoemd: het radarmodel)
Bij dit testament wordt de langstlevende benoemd tot enig erfgenaam en worden de kinderen onterfd. Wanneer de nalatenschap lager dan globaal EUR 600.000 is, zal er geen erfbelasting verschuldigd zijn vanwege de vrijstelling van de langstlevende. De kinderen zijn in zo'n testament onterfd en komen pas aan bod na het overlijden van de langstlevende.