Afwikkeling van levensverzekeringen

Bij het sluiten van een hypotheek is het vaak een vereiste dat u een polis van levensverzekering afsluit. Bij overlijden moet dan de hypotheek worden afgelost zodat een langstlevende kan blijven wonen. Van belang is dat de begunstiging van de polis op de juiste manier geformuleerd is.

Als u samenwoont en kinderen heeft en de standaardredactie wordt gevolgd, dan kan de uitkering wel eens bij de kinderen terecht komen in plaats van bij de langstlevende.
De redactie van een polis is van belang voor de erfbelasting. Wanneer deze correct is, is de uitkering wellicht niet belast met erfbelasting. Is de redactie onjuist, dan zal er over de uitkering erfbelasting betaald moeten worden. Het is daarom van belang om de polis door ons te laten bekijken wanneer u nieuwe testamenten en/of een samenlevingscontract dan wel huwelijksvoorwaarden laat maken. Ook deze akten moeten namelijk afgestemd worden op de polis van levensverzekering.
Bent u er niet zeker van of de polissen correct zijn, laat ons er dan naar kijken. U kunt altijd een vrijblijvende afspraak maken.