Estate planning

Wat kunnen we voor je doen?

Misschien denk je erover om alvast een deel van je vermogen aan je kinderen over te dragen, maar je weet niet goed hoe je dat precies moet vormgeven. Er zijn vele mogelijkheden om vermogen over te dragen en elk van die mogelijkheden heeft financiële en fiscale consequenties. Die kunnen wij voor jou inzichtelijk maken. Wij maken dan een estateplan waarin de mogelijkheden die bij jou passen worden uitgewerkt. Zowel fiscaal als civielrechtelijk. Het advies wordt besproken en daarna kunnen de akten gemaakt worden om de overdracht uit te voeren.

Schenken is een goede manier om vermogen in stukjes over te dragen aan de volgende generatie. Het is wel belangrijk om dat vast te leggen in een notariële akte, zeker als het gaat om aanzienlijke bedragen. Dit voorkomt bijvoorbeeld dat bij een scheiding van de begiftigde de helft van de schenking bij de ex-partner terecht komt.

Er zijn vele manieren om te schenken. Welke bij je past is met name afhankelijk van de omvang en samenstelling van je vermogen. Wanneer je vermogen nagenoeg alleen uit onroerend goed bestaat, is een jaarlijks contante schenking wat minder voor de hand liggend.

Aan de hand van jouw wensen en vermogenssituatie maken wij een advies, waarna de akten gemaakt kunnen worden. Na het passeren nemen wij jaarlijks contact op om even te kijken of alles volgens plan loopt.

Het overdragen van een huis heeft fiscale, vaak negatieve, consequenties. Zeker als het de eigen woning is. Daar moeten we samen goed naar kijken of dat wel het gewenste effect gaat hebben.

Heb je een verhuurde woning of een tweede woning, dan kunnen we samen kijken of het overdragen hiervan een goed idee is. Dat geldt ook voor een woning in het buitenland.

Na de bespreking en het advies kunnen we de akte voor de overdracht klaarmaken. Eventueel nemen wij ook contact op met een buitenlands notaris of adviseur die wij in ons netwerk hebben, om alles, ook daar waar het huis ligt, te regelen.

Je wilt advies over de overdracht van je vermogen, zowel bij leven, als na overlijden. In dat geval kunnen wij een estate plan maken. Daarbij werken wij eerst de bestaande situatie uit, met de huidige testamenten en huwelijksvoorwaarden. Vervolgens maken wij het advies over de nieuwe situatie, na aanpassing van de testamenten en huwelijksvoorwaarden. Ook wordt vermogensoverdracht tijdens leven hierin meegenomen. In het estate plan worden de bestaande situatie en de toekomstige situatie financieel en fiscaal uitgewerkt. Je krijgt daardoor een goed inzicht in de overdracht van je vermogen tijdens leven en na overlijden.

Na bespreking van het advies maken wij de akten klaar om te passeren. Iedere 5 jaar nemen wij contact op om te beoordelen of alles nog in overeenstemming is met jullie wensen.

Iemand is overleden en heeft een zogenaamd flexibel testament gemaakt. Dat wil zeggen dat er diverse keuzemogelijkheden zijn. Deze tref je vaak aan bij langstlevende testamenten, maar ook bij ik-grootouder testamenten. Het is dan goed om inzicht te krijgen in de verschillende mogelijkheden die het testament biedt.
Wij maken een berekening van de verschillende mogelijkheden. Ook werken wij uit wat dat betekent in civielrechtelijk opzicht (wie krijgt wat). Op die manier kun je een afgewogen besluit nemen.

Ook de verdere afwikkeling, zoals aangifte erfbelasting en de akte van verdeling, kunnen wij voor je verzorgen.

Wij hebben een vacature!
Van woensdagmiddag 12 juni 16.00u tot en met vrijdag 14 juni zijn wij gesloten.

Heb je vragen? Bel of mail ons dan.