Erfrecht

Wat kunnen we voor je doen?

Gecondoleerd met je verlies.
Je hebt waarschijnlijk een verklaring van erfrecht nodig of je wilt beginnen met het afwikkelen van de nalatenschap. Voor het opstellen van een verklaring van erfrecht (meestal vraagt de bank hierom) gaan wij onderzoeken of er een testament is, of je inderdaad erfgenaam bent en wie er nog meer erfgenaam zijn. Dit onderzoek kost enige tijd. Wij hebben voor een bespreking nodig: akte van overlijden, afschrift van het (voor zover bekend) laatste testament, eventuele huwelijksvoorwaarden, kopie legitimatiebewijs van jezelf en eventuele andere erfgenamen.

Als erfgenaam zul je de nalatenschap moeten aanvaarden. Hiervoor zullen wij een verklaring van aanvaarding voor je maken. Er is een aantal mogelijkheden ten aanzien van de aanvaarding van een nalatenschap. Uiteraard bespreken we dat eerst met je voordat je een keuze maakt.

Wil je dat wij ook de aangifte erfbelasting verzorgen en de akte van verdeling of vaststelling erfdelen? Dan ontvang je van ons een lijst met daarop de informatie die wij van je nodig hebben. Download de benodigdheden voor erfbelasting.

Heb je verder nog advies of begeleiding nodig bij de afwikkeling van de nalatenschap? Dan kun je ons daarvoor inschakelen.

Gecondoleerd met je verlies.
Op de nalatenschap als executeur te gaan afwikkelen heb je bewijs nodig dat je executeur bent. Daarvoor heb je een verklaring van executele nodig. Als je tot executeur bent benoemd in een testament, hebben we naast de akte van overlijden en een kopie van een legitimatiebewijs van jezelf, niet veel nodig. We gaan onderzoeken of de benoeming uit het meest recente testament van de overledene komt en hoeveel “sterren” je van de overledene gekregen hebt. Tijdens de bespreking kun je een aanvaarding van je taak ondertekenen, waarna de verklaring van executele snel afgegeven kan worden.

Het is goed om te weten dat de aanvaarding van je benoeming tot executeur niet zonder gevolgen is. Als executeur moet je de nalatenschap afwikkelen. Daarvoor zijn er termijnen in de wet opgenomen en regels waar je je aan moet houden. Ook ben je verplicht om bijvoorbeeld aangifte erfbelasting te doen en ben je persoonlijk aansprakelijk als er iets misgaat in de afwikkeling. Met andere woorden; denk er goed over na of je de benoeming wilt aanvaarden.

Ondanks dat er een verklaring van erfrecht of executele is afgegeven, kan er tussen de verschillende erfgenamen onenigheid ontstaan. Na het overlijden van een dierbare komen er veel emoties los die de afwikkeling van een nalatenschap in de weg kunnen staan. Het kan dan helpen om een onafhankelijke derde mee te laten kijken of zelfs de afwikkeling ter hand te laten nemen.

Wij zijn gespecialiseerd in de afwikkeling van complexe nalatenschappen. Wij kunnen als gevolmachtigde van de erfgenamen de nalatenschap afwikkelen maar wij kunnen ook in de plaats gesteld worden van de executeur (mits het testament die mogelijkheid biedt) of benoemd worden tot beheerder of vereffenaar.

Benodigdheden voor erfbelasting

Wij hebben een vacature! Klik op onze vacature pagina om deze te bekijken.
 

Heb je vragen? Bel of mail ons dan.